NUFORC Home

Report Indexes : by Event Date  by Location  by Shape  by Posting Date

National UFO Reporting Center Sighting Report
Occurred : 10/6/2002 (Entered as : 10/6/2002)
Reported: 10/25/2002 7:04:18 AM 07:04
Posted: 10/28/2002
Location: Bladel (Brabant) (Netherlands),
Shape: Light
Duration: 45 minutes
Report from the Dutch news

Picked from the news: Source:De Telegraaf www.nu.nl(newswebsite) I translated the report into English for you because I think you should know about it.

UFO achtervolgt stel uit Brabant UFO chases couple in Brabant Uitgegeven: 30-9-2002 8:04 published:9/30/2002 AMSTERDAM - Een UFO heeft zaterdagnacht een stel uit het Brabantse Bladel de stuipen op het lijf gejaagd, zo meldt de Telegraaf.

A UFO scared a couple from the Netherlands saturdaynight (province of Brabant, the town called Bladel) So reports the Newspaper The Telegraph.

De twee verklaarde tegenover de polite dat de vreemde bol hen drie kwartier lang achtervolgde op de provinciale weg.

The two stated to the police that they were chased by a UFO, a ball shaped light, for 45 minutes on the province road.

"Ik ben zeer nuchter in die dingen. En ik weet dat de mensen ons voor gek zullen verklaren. Maar wat wij gezien hebben was echt. Dat licht bleef ons maar volgen. Het reageerde exact op onze bewegingen. En ik had echt niet te veel gedronken," aldus de man van het stel, Pieter Vosters, in de krant.

Mr Pieter Vosters says:Im quite sober with these things and I know that people will make fun of us about this but what we have seen was real.The light just kept following us and it responded exactly to our movements(by car).And we didn't drink a drop.

Vosters vertelt verder aan de krant: "Eerst dacht ik nog aan een of andere lasershow van een discotheek. We maakten er nog grapjes over. Maar toen hij ons maar bleef volgen dacht ik 'Hier klopt iets niet'. We hebben de auto direct aan de kant gezet. Het licht stopte ook en bleef boven ons rondjes draaien. Dat heeft zich een keer of zes herhaald. Als wij stopten, dan stopte dat ding ook." "Toen we linksaf richting Bladel sloegen, sloeg de ufo ook af. Het was een heel helder licht. Geef maar een flinke peut gas, zei ik tegen mijn vrouw. Maar het bleef ons volgen met een enorme snelheid, een streep licht. Toen wisten we zeker dat het geen laser kon zijn. Mijn vrouw werd bang. Ik durfde niet meer naar huis."

First we thought that it was the lasershow of a nearby disco and we joked about it but when it kept following our car we realised that something wasnt right and we put the car on the side of the road. The light circled above us. When we drove again it went with us. This repeated for six times. When we went left, the UFO went left. The light was very bright and my wife said pull some more gas but that didnt make any difference. As we drove faster the ball shape craft transformed into a stripe of light. As we became more and more afraid and too frightened to go to our house, the light disappeared.