NUFORC Home Page
Web Report Indexes : by Event Date | by Location | by Shape | by Posting Date

National UFO Reporting Center
Sighting Report
Occurred : 12/22/2009 23:32 (Entered as : 12/22/09 23:32)
Reported: 7/12/2011 3:47:03 AM 03:47
Posted: 7/17/2011
Location: Stráž pod Ralskem (Czech Republic),
Shape: Unknown
Duration:1 Minute
Videěl jsem UFO, které se podivně pohybovalo po obloze, střídalo barvy, Ztrácelo se ze záznamu, z nepochopitelných důvodů sem ho stále viděl, ale na kameře se ukázalo jen zřídka, celá akce trvala minutu pak kamsi ufo zmizelo. Vše jsem zachtil na Video!


((NUFORC Note: Can anyone translate this report from Czech to English? PD))